Giám đốc Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng trao thẻ BHXH cho cộng tác viên.

Gắn bó và coi Trung tâm GDLĐXH là gia đình thứ hai của mình, hết thời hạn điều trị, 10 công dân nói trên đã tự nguyện ở lại, ký hợp đồng lao động với Trung tâm gồm các nghề đóng giầy, dệt len, làm giấy và một số nghề khác. Căn cứ chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, trung tâm GDLĐXH Hải Phòng đã đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố bán bảo hiểm xã hội (bảo hiểm bắt buộc) thường xuyên cho các "cộng tác viên" nói trên. Đây là một việc làm đầy tính nhân văn, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Cũng như những người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp khác, những người lao động một thời là bệnh nhân cai nghiện trên, khi mua bảo hiểm xã hội cũng được hưởng đầy đủ 5 nội dung chính sách gồm: hưu trí, y tế, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử tuất. Đặc biệt chính sách về khám chữa bệnh và chính sách hưu trí hết sức có ý nghĩa đối với họ. Nếu phấn đấu rèn luyện, lao động tốt, sau 20 năm mua BHXH, những công nhân này được hưởng chính sách hưu trí như những người lao động khác

Q. Phòng