Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch; công bố công khai số điện thoại và bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch, các đối tượng có hành vi ném đất, đá lên tàu, xe, gây mất an toàn cho khách.

Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch. Phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch…

Chi Linh