Tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất; đồng chí Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương...

Triển lãm Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng đất nước diễn ra từ ngày 9/5 đến 14/5. Đây là hoạt động văn hóa lớn có ý nghĩa, ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến 13/5.

Triển lãm cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương công lao, đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; phản ánh sự phát triển của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đời sống kinh tế, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; mở rộng giao lưu văn hóa, ý thức bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa các dân tộc; đồng thời tăng cường sự hiểu biết và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

PV (theo TTXVN)