Theo đó, dự án khảo sát ý kiến của người dân và doanh nghiệp thông qua điện thoại di động về chất lượng hoạt động của các dịch vụ công; như giao dịch làm thủ tục về đất đai, xây dựng nhà ở, đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, chứng thực, hộ tịch... được yêu cầu để lại số điện thoại và sẽ nhận được tin nhắn; hoặc điện thoại từ tổng đài 18008081 hỏi về chất lượng phục vụ của các cán bộ, nhân viên.

Thông qua tổng đài này, người dân và doanh nghiệp cũng có thể hỏi thông tin về tình trạng hồ sơ của mình. Kết quả khảo sát được công khai trên báo, đài, loa phát thanh địa phương và website: www.danchamdiem.vn.

Thanh Bình