Trước đó, BIDV và BHXH đã ký kết và triển khai hợp đồng nguyên tắc về hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống BIDV trên 31 tỉnh thành phía Bắc, từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Đại diện lãnh đạo BIDV và BHXH tại lễ ký kết.

Sau một thời gian triển khai, BHXH và BIDV đều đánh giá việc hợp tác giữa hai bên đã đạt được các mục tiêu cả hai bên cùng hướng tới là: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường quản lý thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN từ các doanh nghiệp, qua đó góp phần hỗ trợ ngành BHXH giải quyết tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH; tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tập trung các nguồn quỹ BHXH một cách nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu chi và phát triển Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả.

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa BIDV và BHXH là hoạt động thiết thực nhằm triển khai chủ trương của Chính phủ về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 và Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyễn Hưng