Theo đó, Thủ tướng đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về phương án vị trí cầu Bạch Đằng trên tuyến đường nối TP Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phạm vi Dự án xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến trên địa bàn TP Hải Phòng thành Tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT.

UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thống nhất với UBND TP Hải Phòng về phương án triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Tiểu dự án đường dẫn, nút giao cuối tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định

T. Huyền