Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ 50 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai 10 tỷ đồng; tỉnh Hà Giang 40 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 10 tỷ đồng; tỉnh Sơn La 15 tỷ đồng; tỉnh Bắc Kạn 5 tỷ đồng; tỉnh Cao Bằng 10 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang 5 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu 10 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang 5 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng 20 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ninh 15 tỷ đồng.

Số kinh phí này để cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn...

Chi Linh