Hiện nay, diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Sơn La là trên 635.000ha, diện tích rừng trồng trên 23.000ha, diện tích đất trống lâm nghiệp là 292.000 ha, chiếm 40% diện tích rừng của 4 tỉnh Tây Bắc.

Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La trong thời gian qua cũng góp phần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng, làm suy thoái tài nguyên rừng, nâng độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh từ 43% (năm 2011) lên 45% (năm 2014), đảm bảo quyền lợi cho người dân làm nghề rừng.

K.H.