Cục Bảo trợ xã hội cho biết, hiện nay, số người cần trợ giúp xã hội trên cả nước lớn, chiếm trên 20% tổng dân số. Số người có nhu cầu trợ giúp từ mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội là khoảng 3 triệu người, bao gồm các đối tượng bảo trợ xã hội, các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình, phụ nữ bị buôn bán, trẻ em bị xâm hại, lang thang kiếm sống trên đường phố…

Các nhóm đối tượng này có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trợ giúp xã hội từ mạng lưới các cơ sở trợ giúp, đặc biệt là các dịch vụ tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, kết nối thụ hưởng các chính sách trợ giúp, phát triển cộng đồng, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế…

P.H.