Trong đợt này, Hội CTĐ tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ trao 30 máy Icom cho các chủ tàu cá ở TP Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn.

Tổng kinh phí đợt trao máy Icom trên 811 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Chương trình kết nối biển Đông do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan phát động kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị và nhà hảo tâm.

Sau khi trao máy, nhân viên Hội CTĐ tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với đơn vị cung ứng đến tận tàu cá lắp đặt máy và hướng dẫn cách sử dụng cho thuyền viên trên tàu.

T.C.