Tại các nơi đến thăm, các cựu chiến binh đã động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn luôn cảnh giác, phát huy sức mạnh, trí tuệ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nhiều cuộc gặp diễn ra hết sức cảm động khi các chiến sĩ trẻ được trực tiếp mắt thấy, tai nghe về cuộc đời cống hiến, hy sinh của các cựu chiến binh cho đất nước.

Được biết, số tiền thăm hỏi, động viên ủng hộ của Đoàn Cựu chiến binh Nghệ An đối với các đơn vị được các cựu chiến binh trong hội đóng góp, ủng hộ. Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã có nhiều chương trình, hành động thiết thực hướng về biển, đảo của Tổ quốc như “Vì Trường Sa thân yêu”, “Hướng về biển, đảo”, “Giúp đỡ ngư dân bám biển”,  Hội cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sĩ đang công tác ở hải đảo xa xôi của Tổ quốc trong các ngày tết, ngày lễ…

Sông Lam