Đây là đội chó nghiệp vụ đầu tiên của lực lượng kiểm lâm trong cả nước đã được tuyển chọn và huấn luyện nghiệp vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng, có khả năng cảnh báo, răn đe và sẵn sàng tấn công bọn lâm tặc.

Ngoài ra, chó nghiệp vụ còn được đào tạo kỹ năng chủ động bảo vệ chủ, bảo vệ đồ vật trong khi cán bộ kiểm lâm thực hiện việc kiểm tra phương tiện vận chuyển gỗ lậu. Trên địa bàn rừng núi, chó nghiệp vụ còn có tác dụng rất tích cực trong công tác tuần tra bảo vệ rừng như giúp kiểm lâm tránh bị lâm tặc phục kích, không bị rắn cắn, không bị thú dữ tấn công.

Ông Nguyễn Văn Cương, Cục phó Cục Kiểm lâm cho biết: "Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước, nếu được thử nghiệm và triển khai có hiệu quả, Cục sẽ đề xuất để trang bị cho một số địa phương có diện tích rừng lớn, giúp lực lượng kiểm lâm tăng cường sức mạnh trong việc bảo vệ rừng và phòng chống lâm tặc".

Từ năm 2000, Trung tâm Chó nghiệp vụ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội đã triển khai đề tài khoa học "Chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ rừng và phòng chống lâm tặc"

P.V.