Lực lượng PCCC cũng đã tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra việc PCCC trên khắp thành phố, tập trung chủ yếu tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các hộ dân, phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC, giúp cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra cháy nổ

T.H.