Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói chuyện với các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hoàng Long.

Tới dự ngày hội nêu trên còn có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành TW và địa phương cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho 679 hộ dân của hai thôn Văn Điển và Đồng Trì.

Các đại biểu cùng nhân dân tham dự ngày hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 77 năm qua trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước và kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Ngày hội đã diễn ra sôi động với các hoạt động: Phát biểu hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động thi đua và ký giao ước  thi đua giữa Ban công tác mặt trận 2 thôn Văn Điển, Đồng Trì; khen thưởng, biểu dương các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2007; tặng quà cho các gia đình chính sách và tặng quà các hộ nghèo nhân Tháng hành động Vì người nghèo...

Nhìn lại kết quả 1 năm qua, ở hai thôn, các hộ giàu, khá đã tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch sẽ, không có người khiếu kiện vượt cấp, tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững; tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2007 đạt 87%..Thôn Văn Điển đã thực hiện tốt các quy định thu hồi đất của TP, bàn giao đất để xây dựng các công trình phúc lợi. 

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích mà chính quyền và nhân dân hai thôn Văn Điển - Đồng Trì đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó, giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH. Sự đồng thuận xã hội, sự đoàn kết nhất trí cao hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thời gian tới là rất quan trọng.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng yêu cầu: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư thật sự là diễn đàn rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, nơi mỗi người dân có thể phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở...

Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN...

A. Hiếu