Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết cho biết: Sự kiện này được tổ chức nhằm tôn vinh 63 tác giả tiêu biểu có các công trình nghiên cứu về biển, đảo; những ngư dân quả cảm bám biển; quân chủng Hải quân và những lực lượng bảo vệ biển đảo của đất nước.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt hoan nghênh và đánh giá cao phong trào “Góp đá cho Trường Sa” của Báo Tuổi Trẻ; phong trào “Tấm lưới nghĩa tình” của công nhân, viên chức cả nước vì biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đặc biệt, những công trình nghiên cứu về biển, đảo được xuất bản trong thời gian qua, điển hình như: “Lẽ phải - Luật quốc tế và Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” của tác giả Nguyễn Việt Long; tác phẩm “Có một con đường mòn trên Biển Đông” của tác giả Nguyên Ngọc; tác phẩm “Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác” của tác giả Đặng Đình Quý... đã có tác dụng lớn trong việc nâng cao nhận thức, tình cảm và mức độ quan tâm của nhân dân và xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời góp vào dư luận quốc tế những kiến giải đúng mực của Việt Nam về vấn đề chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông

PV