Cục Viễn thông, Bộ TT&TT vừa có Công văn số 299/CVT-CPTT đồng ý mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) để tổ chức chiến dịch nhắn tin “Nước ngọt cho Trường Sa”.

Theo đó, thời gian mở cổng bắt đầu từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 31/5/2012.

Mã số nhắn tin sử dụng cho chiến dịch là 1405 với cú pháp NNTS và số điện thoại hỗ trợ 1900 1530. Giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 10.000 đồng/SMS.

Cục Viễn thông cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch để chương trình mang lại hiệu quả cao và thiết thực

H.T.