Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam, Tỉnh Quảng Nam có 44 dự án thủy điện đã được phê duyệt, dự kiến tổng công suất 1.584,6 MW, điện lượng bình quân năm 6,261 tỷ kwh/năm. Hiện đã có 12 thủy điện đi vào hoạt động. Việc phát triển thủy điện đã làm ảnh hưởng đến 3.270 hộ, với 14.850 nhân khẩu. Trong đó, TĐC cho người dân vùng thủy điện còn tồn tại một số hạn chế như, việc quy hoạch các khu TĐC chưa hợp lý, bố trí không đủ đất sản xuất (SX) cho người dân, đất đai xấu, SX không ổn định. Hiện tổng số hộ nghèo trong các xã khu vực TĐC chiếm 87,61%, thu nhập bình quân đầu người là 4,5 triệu đồng/người/năm…

Ông Nguyễn Văn Đủ, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT, cho rằng: Không chỉ ở Quảng Nam mà tất cả các công trình thủy điện ở nước ta đều mắc phải những bức xúc trên. Do đó, những cái tồn tại cơ bản nhất là rút kinh nghiệm, khắc phục dần. Để giải quyết hậu TĐC, đề nghị tỉnh Quảng Nam và EVN cần phải rà soát lại và xử lý những vướng mắc để đưa ra thực hiện xử lý. Tỉnh Quảng Nam cũng cần có bộ phận theo dõi, sắp xếp TĐC vùng thủy điện.

Đặc biệt, cần quan tâm đến phát triển sản xuất. “Hiện chúng ta mới quan tâm ổn định sản xuất bước đầu chứ chưa tính đến lâu dài. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho người dân TĐC thủy điện với mức 19 triệu đồng/hộ để phát triển sản xuất là rất thấp, cần tăng thêm”, ông Đủ nói

An Khang