Việc làm dụng rượu bia ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Hầu hết các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng, cần thiết xây dựng và ban hành Luật phòng, chống lạm dụng rượu bia bởi tác hại của việc lạm dụng rượu bia mang lại quá lớn.

Theo bà Vũ Thị Minh Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Y tế, trong vòng 10 năm gần đây, lượng tiêu thụ rượu, bia ở nước ta tăng cao đến 300%. Việt Nam đứng thứ 8 về mức thu nhập nhưng lại đúng thứ nhất trong tiêu thụ rượu bia trong khu vực các nước Đông Nam Á. Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của gần 40 loại bệnh, cũng là nguyên nhân gián tiếp của nhiều loại bệnh khác. Lạm dụng rượu bia còn là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Do vậy, phòng ngừa lạm dụng rượu bia rất cần thiết đối với mỗi người

T.H.