Sinh ngày: 17/11/1949.

Quê quán: TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.

Ngày tham gia cách mạng: 17/11/1961.

Ngày vào Đảng: 10/6/1967.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị cao cấp...

Ủy viên BCH TW Đảng khóa 6, 7, 8, 9, 10. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10. Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, 11. Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11.

Khen thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng Ba. 6 danh hiệu Dũng sĩ. Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba. Huân chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Campuchia. Huân chương ITSALA của Nhà nước CHDCND Lào.

Quá trình công tác:

Tháng 11/1961 đến tháng 9/1981: Tham gia Quân đội tại Tỉnh đội Rạch Giá. Thiếu tá - Trưởng Ban cán bộ của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Tháng 10/1981 đến tháng 12/1994: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tỉnh ủy viên - Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Hà Tiên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Tháng 1/1995 đến tháng 5/1996: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

Tháng 6/1996 đến tháng 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác tài chính của Đảng.

Tháng 9/1997 đến 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm và Trưởng Ban chỉ đạo một số công tác khác.

Năm 1998 đến 1999: kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 27/6/2006: Tại ngày họp thứ 34, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam