Ngày sinh: 8/10/1942.

Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành phần gia đình: Nông dân.

Ngày tham gia cách mạng: 1/1960.

Ngày vào Đảng: 30/3/1965.

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán. Lý luận chính trị: Cử nhân.

Khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Quá trình công tác:

Từ năm 1960 đến tháng 11/1963: Học Khoa Toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở khu Sài Gòn - Gia Định.

Tháng 12/1963 đến 1973: Thường vụ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam.

1974 đến 1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

Tháng 9/1979 đến 7/1981: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 7/1981 đến 12/1987: Trưởng Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại TP HCM, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội LHTNVN.

Tháng 1/1988 đến 9/1989: Điều động bổ sung làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Sông Bé.

Tháng 10/1989 đến 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1991).

Tháng 12/1991 đến 12/1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa IX.

Tháng 1/1997 đến 12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tháng 12/1997 đến 1/2000: Được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương.

Tháng 1/2000 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tháng 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002).

Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 27/6/2006: Tại ngày họp thứ 34, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam