Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2014, Sở đã tổ chức thực hiện sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 triển khai trên 12 tuyến phố từ ngày 20/6 đến ngày 9/7; giai đoạn 2 triển khai trên 23 tuyến phố từ 25/7 đến 25/9. Kết quả sau 2 giai đoạn, đã thanh thải, sắp xếp 1.472.255m trên 860 cột.

Trong giai đoạn 3 triển khai trên 55 tuyến phố, tính đến hết ngày 22/12, đã thanh thải, sắp xếp 711.800m dây thông tin đi nổi trên 904 cột chiếu sáng tại 46/55 tuyến phố. Khối lượng dây điện, cáp đi nổi sau thanh thải được thu gom về khu xử lý rác thải Nam Sơn là gần 100 tấn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã trồng mới 78 cột thay thế, bổ sung cột điện lực cong, nghiêng mất an toàn. Dự kiến đến 30/12, sẽ hoàn thành toàn bộ việc thanh thải sắp xếp đường dây đi nổi trên cả 55 tuyến phố theo kế hoạch.

Dù vậy, sau các “chiến dịch” thanh thải dây cáp, đường phố Hà Nội vẫn còn những “mạng nhện” dang dở do nhiều đơn vị bỏ lại những cuộn dây, cáp thông tin tại các cột đèn, cột điện. Những dây thừa, hỏng, không sử dụng vẫn được “mắc võng” trên nhiều tuyến phố…

Bên cạnh đó, theo Sở Xây dựng, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thực hiện nghiêm túc việc đăng ký số lượng, chủng loại đường dây với Sở Thông tin và Truyền thông, treo lại đường dây trên các tuyến phố dẫn đến tình trạng đường dây tại nhiều khoảng cột bị võng...

Trước thực tế này, một lần nữa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu phải hoàn thành triệt để việc thanh thải, sắp xếp, gắn thẻ theo quy định trước 31/12.

Tiếp tục công tác dọn “mạng nhện trời”, trong năm 2015, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội lập kế hoạch liên ngành triển khai thực hiện cho khoảng 200 tuyến phố. Quá trình thực hiện phải ưu tiên sắp xếp các đường dây, cáp thông tin của ngành Quân đội, Công an.

Rút kinh nghiệm từ những tồn tại của năm 2014, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu: Trước khi thực hiện ít nhất là 7 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị viễn thông có đường dây trên tuyến. Sau khi lắp đặt xong các gông, trong thời gian tối đa 7 ngày, các đơn vị viễn thông phải hoàn thành việc gắn thẻ và sắp xếp dây, cáp đúng quy định, “các dây, cáp “vô thừa nhận” sẽ bị cắt dỡ”, ông Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo.

N.Y.