Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng phát biểu ý kiến.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo của BCH TƯ khóa IX về các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Báo cáo của BCH TƯ Đảng khóa IX về công tác nhân sự BCH TƯ khóa X; phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X để giới thiệu với BCH TƯ khóa X xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để trình Đại hội quyết định.

BCH TƯ Đảng đã nghe một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội; biểu dương sự cố gắng của các tiểu ban và các cơ quan chức năng trong thời gian qua và yêu cầu tiếp tục chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội. Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại Ban Quản lý các dự án 18 (PMU18) thuộc Bộ GTVT, BCH TƯ khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng, Nhà nước kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm cũng không để xảy ra oan, sai. Thông qua vụ án nêu trên cần rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là trong công tác quản lý cán bộ để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã điểm lại những kết quả làm được qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ của BCH TƯ Đảng khóa IX và khẳng định, qua 15 kỳ Hội nghị TƯ, BCH TƯ khóa IX, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên TƯ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí, làm việc dân chủ và tập thể, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, đề cao phê bình và tự phê bình; hết lòng, hết sức chăm lo công việc chung của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới, các đồng chí Ủy viên BCH TƯ Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, làm hết sức mình cho thành công tốt đẹp của Đại hội X

PV