Lắp đặt điểm cấp nước miễn phí.

Đây là công trình "Cấp nước uống an toàn" cho khách du lịch và người dân Huế vào dịp Festival Huế 2008 do Công ty Nhà nước một thành viên cấp thoát nước Thừa Thiên - Huế tài trợ.

Mỗi địa điểm cấp nước đều được thiết kế thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, như: Di sản (đặt tại Ngọ Môn); Bí Ngô (Công viên 3-2)…

Dự kiến, đến ngày 25/4, những "điểm cấp nước nghệ thuật" miễn phí tại Huế sẽ được hoàn thành

Đài Trang