(TTXVN) Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Khải, Trưởng ban và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại phiên họp này, sau khi bàn giao chức Trưởng ban CCHC của Chính phủ cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Phan Văn Khải đã phát biểu bày tỏ: Ban CCHC tiếp tục tổng kết đánh giá những việc làm được cũng như các tồn tại và sớm đề ra các giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, phải khẩn trương khắc phục tình trạng chậm ban hành một số lượng lớn văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; tiếp tục đấu tranh phòng, chống nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm một số cán bộ công chức dựa vào công việc Đảng và Nhà nước giao để trục lợi. Bộ máy quản lý Nhà nước cồng kềnh, quá tốn kém nhưng lo cho dân chưa được bao nhiêu. Do vậy, CCHC phải được tiến hành khẩn trương và đồng bộ, góp phần phòng, chống tham nhũng và phục vụ tốt sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC báo cáo về công tác và kế hoạch triển khai CCHC trong thời gian tới (giai đoạn 2006 - 2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các ngành phải tiếp tục đẩy mạnh CCHC nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Đây là trọng tâm trong điều hành của Chính phủ và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các Bộ, ngành và các địa phương cần phải nhận thức rõ những tồn tại, yếu kém và những bất cập trong công tác CCHC để khắc phục, đưa vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm. “Chúng ta phải thể chế hóa những quy chế bằng văn bản pháp quy, cụ thể hóa các thủ tục hành chính và công việc của cán bộ công chức để nhân dân giám sát”.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành TW phải phối hợp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, thành lập lực lượng thanh tra công vụ ở từng Bộ, ngành, sớm hoàn thiện lấy ý kiến Luật Tổ chức Chính phủ và phát triển Chính phủ điện tử

Thiện Thuật