Ngày 2/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Học viện Chính trị Khu vực III (Đà Nẵng), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã có quyết định thu hồi bằng Cao cấp Lý luận chính trị của ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ông Huỳnh Ngọc Tục sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để làm hồ sơ học Cao cấp Lý luận chính trị nhằm tiến thân.

Như Báo CAND đã phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai có kết luận nhiều sai phạm của ông Huỳnh Ngọc Tục như việc sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 không hợp pháp để học Đại học Luật Hà Nội (hệ tại chức) và lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi triển khai công trình cấp điện thôn Hàm Rồng đi vào khu vực rẫy của gia đình mình...

Ngày 15/1/2015, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của ông Huỳnh Ngọc Tục (cấp năm 1996). Trước đó, lãnh đạo cấp thẩm quyền tỉnh Gia Lai cũng đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Huỳnh Ngọc Tục.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, việc ông Huỳnh Ngọc Tục đã bị thu hồi các loại bằng cấp nêu trên thì không còn đủ điều kiện để giữ chức Giám đốc Sở Công thương Gia Lai như hiện nay.

N.Như