Theo ông Phùng Khắc Đồng, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng có diện tích xây dựng là 13.126m2, diện tích sàn 56.774m2, gồm 9 tầng (không kể 3 tầng hầm và bán hầm), tổng mức đầu tư ban đầu là 495,424 tỷ đồng, sau đó dự án này được được điều chỉnh tăng lên gấp đôi là 1.012,7 tỷ đồng. 

Giai đoạn 1 của dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) với trị giá 295,9 tỷ đồng (khởi công vào ngày 2/5/2010 và kết thúc ngày 31/10/2011), do Tổng Công ty Xây dựng số 1- Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. 

Dự án triển khai trong điều kiện giá cả biến động lớn, một số vật liệu xây dựng cho công trình có mức tăng từ 30-200%, nhà thầu vay vốn ngân hàng với lãi suất cao dẫn đến lãi vay vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn của dự án. Các yếu tố trên làm tổng vốn đầu tư của dự án tăng vượt so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt và giá trị hợp đồng BT đã ký. Sau đó, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chuyển từ hình thức BT sang hình thức chủ đầu tư trực tiến quản lý dự án và đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước để tránh phải chịu thêm khoản lãi của nhà thầu đã vay.

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, triển khai từ ngày 15/10/2012, với tổng mức được duyệt là 741,7 tỷ đồng. Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 16/1/2015.
Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn vốn của dự án được lấy từ việc bán đấu giá hoặc cho thuê các cơ sở nhà, đất của các cơ quan vào làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung. Tuy nhiên, việc bán và cho thuê những căn nhà, đất này gặp rất nhiều khó khăn, trong hai năm (2013 và 2014), Lâm Đồng mới chỉ bán được 8 cơ sở nhà, đất, số tiền thu về là 199,33 tỷ đồng, đã thanh toán vào khối lượng thực hiện dự án. Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị và được Bộ Tài chính cho vay tồn quỹ Kho bạc nhà nước để thanh toán số lượng công trình đã thực hiện. Khi bán hoặc cho thuê được các cơ sở nhà đất đã chuyển vào Trung tâm hành chính tập trung, Lâm Đồng sẽ trả lại cho Kho bạc nhà nước, kỳ hạn phải trả là đến hết năm nay.

Đến tháng 6/2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạm ứng và thanh toán cho dự án  682,5 tỷ đồng (giai đoạn 1 là 293,5 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 389 tỷ đồng). Số vốn cần thanh toán theo giá trị hợp đồng đã ký trong thời gian tới là 176,5 tỷ đồng, trả nợ vay Kho bạc nhà nước 50 tỷ đồng. Hiện Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuẩn bị tổ chức đấu giá 11 cơ sở nhà, đất, kỳ vọng sẽ thu về 389,70 tỷ đồng trong năm 2015.

Theo ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bán hoặc cho thuê nhà, đất, là các cơ quan hành chính sự nghiệp đã chuyển vào làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung sẽ đủ tiền để trả nợ trong việc xây trung tâm hành chính của tỉnh này.

Kim Ngân