Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC, riêng Điện Biên và Lai Châu 27 - 30oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, vùng núi có nơi 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC

C.L.