Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34oC.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, vùng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3, riêng vùng ven biển từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 4 – 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 4 – 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Bắc đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29oC.

Nam Bộ: Nhiêu mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC

C.L.