Tây Bắc Bộ: Trong 5 ngày làm việc (từ ngày 15 đến ngày 19/7), mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Đông Bắc Bộ: Trong 5 ngày làm việc (từ ngày 15 đến ngày 19/7), mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Ngày 17, 18/7, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 21/7, mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 16 đến ngày 18/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 21/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Tây Nguyên: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Ngày 17, 18/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 21/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3.

Nam Bộ: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Ngày 17, 18/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến ngày 21/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3

C.L.