Tây Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng khu tây bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C

C.L.