Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

C.L.