Thời tiết cụ thể các vùng trong ngày 12/4:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 - 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C

C.L.