Toàn quốc có tổng số học sinh đăng ký dự thi là 910.831 (trong đó hệ THPT có 823.796; hệ GDTX có 87.035 em).

Môn Hóa học có số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp nhiều nhất với 524.782 học sinh, chiếm 57,62%. Tiếp đến là môn Vật lý có 437.656 học sinh, chiếm 48,05% tổng số học sinh dự thi.

Môn Địa lý có 329.877 đăng ký, chiếm 36,22% tổng số học sinh dự thi. Môn Sinh học là 279.785 chiếm 30,72% tổng số học sinh dự thi.

Môn Ngoại ngữ có 144.368 học sinh, chiếm 15,85% tổng số học sinh dự thi (trong các môn thí sinh chọn thi môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh 142.799 thí sinh; Tiếng Nga: 193; Tiếng Pháp: 845; Tiếng Trung: 246; Tiếng Đức: 39; Tiếng Nhật: 246)

Thu Phương