Dự kiến, việc thi tuyển sẽ diễn ra vào đầu năm 2014, đối tượng dự thi tuyển là những người đang giữ chức Vụ trưởng, hoặc hàm Vụ trưởng, Tổng Giám đốc các tổng công ty trong Bộ Giao thông Vận tải, giám đốc các Sở Giao thông Vận tải địa phương, tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ, có thời gian làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải ít nhất 10 năm…

T. Huyền