Về chính sách ưu tiên bổ sung thêm điều kiện để hưởng đối tượng 01, điều chỉnh đối tượng 03, hợp nhất đối tượng 04, bổ sung thêm đối tượng được hưởng 05, 06.

Cụ thể, đối tượng 01: công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng 03: thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; quân nhân, Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo luật định (nếu ở khu vực 1 chỉ cần 12 tháng).

Đối tượng 04: con liệt sĩ; con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động 81% trở lên…

Bộ cũng bổ sung thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Những thí sinh đạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải

Tuấn Minh