Trong số các cây gỗ hương bị đốn hạ này có 1 cây đường kính gốc lên tới 1,2m, dài hơn 9m, khối lượng gỗ khoảng 7-8m3; 6 cây còn lại có đường kính gốc 40-70cm, khối lượng gỗ mỗi cây trên 1m3 gỗ. Phần lớn khối lượng gỗ của 6 cây hương nhỏ đã bị lâm tặc vận chuyển ra khỏi rừng; riêng cây hương đường kính gốc 1,2m3 mới bị lâm tặc đốn hạ, lá còn tươi và chúng chưa kịp tẩu tán gỗ.

Những cây gỗ quý trong Vườn Quốc gia Yok Đôn bị khai thác trái phép nằm sát đường tuần tra, nhưng không hiểu bằng cách nào mà bọn lâm tặc vẫn đốn hạ được và vận chuyển gỗ ra khỏi vườn, qua mặt hàng chục trạm kiểm lâm với hàng trăm kiểm lâm viên thường trực bảo vệ rừng?

T.Sơn