Tuy nhiên, tình trạng đào đắp đìa nuôi tôm tự phát và nước thải có chứa hóa chất từ hồ tôm xâm hại khả năng sinh tồn rừng bần, nên đến nay đã có thêm 28 cây bần cổ thụ bị chết.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng ở tỉnh Khánh Hòa cần phải có biện pháp bảo vệ rừng bần hữu hiệu hơn

Phương Lan