Tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, sức khỏe người nghiện được chuyển biến rõ rệt, nhiều người không còn sử dụng ma túy, số người lây nhiễm HIV giảm đáng kể.

Mặt khác người điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone có chi phí thấp, đồng thời họ vẫn có thời gian làm việc như những người bình thường từ đó ít tạo tâm lý tự ti, mặc cảm với cộng đồng xã hội.

Sau khi triển khai việc thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone có hiệu quả, năm 2014 Nghệ An chọn 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong để tiếp tục điều trị bằng Methadone.

Được biết, Quế Phong và Quỳ Châu là hai địa phương có số người nghiện, tiêm chích ma túy cũng như có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất tỉnh Nghệ An

Lam Hồng