Theo kế hoạch này, việc thành lập nhóm tư vấn pháp luật tại các trường học là một trong những hình thức mà Sở GD-ĐT Sóc Trăng thực hiện nhằm làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài hình thức này, các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng được thực hiện thường xuyên, liên tục và có chiều sâu, như: Tuyên truyền miệng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, sân khấu hóa, văn nghệ, tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong một số môn như Đạo đức, GDCD và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo…

Lực lượng CSGT Công an Sóc Trăng đến trường học tuyên truyền về Luật Giao thông.

Tổ chức Hội thi “Học sinh với kiến thức pháp luật” dành cho học sinh các trường THPT; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

Sở GD&ĐT Sóc Trăng cũng yêu cầu các đơn vị xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của nhà trường. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật gồm tuyên truyền, các văn bản pháp luật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên như: phòng chống tệ nạn xã hội; Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ môi trường; Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bảo hiểm y tế; Luật hôn nhân gia đình…

Kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Đạo đức, Giáo dục công dân ở phổ thông và một số môn học khác; Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2015.

Cao Xuân