Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm tra Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ gấp trong tháng 9 này (Báo CAND số 3713 đã phản ánh).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra về quản lý quy hoạch, kiếm trúc; đầu tư xây dựng công trình tại địa điểm trên. 

UBND TP Hà Nội cũng quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Ba Đình phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát về quản lý quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mai, văn phòng, nhà ở tại số 8B Lê Trực.

Trước ngày 29/9, Tổ công tác phải dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng.

N.Yến