Theo Quyết định 1885/QĐ-TTg, Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã được nâng cấp thành Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ảnh minh họa.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tiền thân là Trường Phụ vận Trung ương được Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập vào ngày 8/3/1960 với chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Hội các cấp và cán bộ làm công tác phụ vận ở các ngành. Năm 1964, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng và phong trào phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quyết định đổi tên trường thành Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội các cấp

PV