Trong những năm trở lại đây, ngành Công nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Số lượng các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực này đã không ngừng tăng lên, hằng năm giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp 22,5% vào GDP, nhiều DN đã tạo dựng được thương hiệu và trở thành tên tuổi quen thuộc với khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay các DN của Việt Nam đa phần quy mô còn nhỏ, yếu về vốn, công nghệ, trình độ quản lý và tầm nhìn chiến lược.

Bên cạnh đó, các DN thường hoạt động đơn lẻ, tự phát và luôn gặp khó khăn, thua thiệt trong cuộc cạnh tranh dài hơi với đối tác nước ngoài khi Việt Nam đã gia nhập WTO. Vì thế sự ra đời của Hiệp hội là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Hiệp hội ra đời sẽ là tập hợp các DN công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phối hợp hoạt động của các thành viên. Là diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin và là cầu nối giữa các DN, giữa DN với các cơ quan quản lý các cấp. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ DN phát triển, tìm kiếm thị trường, trao đổi kinh nghiệm, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

Đồng thời còn là đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách pháp luật, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước

Phan Hoạt