Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đây là Phật sự quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, mạng mạch Đạo pháp được xiển dương, thông suốt 63 tỉnh, TP trong toàn quốc.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố.

Phật giáo Lai Châu sẽ góp phần hướng dẫn tín đồ, phật tử tu học theo đúng chính pháp, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, không phù hợp với đạo phật và truyền thống văn hóa dân tộc. Đồng thời đẩy lùi các hiện tượng đạo lạ, tà đạo, các tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư, giúp các tầng lớp nhân dân lạc quan, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

L.Hiệp