Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chi cục Thú y đã triển khai, thực hiện ngay các biện pháp bao vây, khoanh vùng ổ dịch lở mồm long móng gia súc từ ngày phát hiện ổ dịch đầu tiên (27/12/2010); đồng thời thành lập 20 chốt kiểm dịch động vật tạm thời ở TP Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các huyện: Võ Nhai, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Đại Từ...

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ra Quyết định thành lập chốt Kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh tại các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương

Thu Hằng