Từ năm 2000 đến nay, tỉnh Thái Bình đã quy hoạch xây dựng được 13 khu, cụm công nghiệp tập trung, trong đó có nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn, thu hút 195 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký 4.238 tỷ đồng, góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm xã hội và thu hút 53.250 lao động.

Nhưng để có được những con số ấn tượng rất đáng mừng này, Thái Bình đã phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là ô nhiễm nguồn tài nguyên nước (TNN). Năm 2005, tỉnh đã có chỉ thị chỉ đạo các huyện tăng cường quản lý TNN trên địa bàn nhưng đến nay công tác này chưa mấy khả quan.

Tại địa phận thành phố, tỉnh lỵ, 3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tiền Phong, Phúc Khánh, cụm công nghiệp Phong Phú cũng như hàng loạt tác nhân là bệnh viện, nhà máy, khu dân cư... vẫn chưa có bóng dáng một nhà máy xử lý nước thải công nghiệp. Chính vì vậy, toàn bộ nước thải sinh hoạt, bệnh viện, công nghiệp... hầu hết chưa được xử lý đều đổ ra 5 con sông trong thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực nông thôn, việc sử dụng nguồn TNN cũng rất đáng lo ngại. Mặc dù nguồn nước mặt rất phong phú nhưng mới có 564 công trình cấp nước lấy từ nguồn nước mặt. Còn lại, nguồn nước sinh hoạt mà người dân Thái Bình sử dụng chủ yếu là nước ngầm. Việc dùng nước ngầm ở khu vực này rộ lên như một "phong trào" rất đáng lo ngại xuất phát từ nhận định rất tự phát: Nước mặt bị ô nhiễm từ tác nhân con người như hóa chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất công, nông nghiệp. Nước ngầm lấy ở độ sâu vài chục mét nên đã được lọc qua đất đá, sạch hơn nước mặt(!).

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 225.035 giếng khoan, bình quân một huyện có 28.129 giếng, một xã có trên 800 giếng khoan, trong đó cao nhất là xã Phương Công (huyện Tiền Hải) có tới 4.122 giếng... Đã vậy, hầu hết nước khai thác từ giếng khoan chưa được qua xử lý theo đúng quy trình đã đưa vào sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày nên rất nguy hại đến sức khỏe người dân. Ngoài ra, còn 1.357 giếng hỏng không được trám lấp cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng áp lực ô nhiễm và phá hủy sự cân bằng tự nhiên đối với tầng ngầm nguồn TNN

Lê Minh Triết