Đây là nội dung hoạt động của Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên. Dự án này vừa được đầu tư hơn 30,5 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Á Châu và viện trợ của Chính phủ Thụy Điển

P.V.