Trên cơ sở đó, trong ngày 28/10, ngành Đường sắt đã tổ chức cho các đôi tàu xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn. Cụ thể, tại ga Hà Nội có các chuyến TN1 xuất phát lúc 10h05', SE1 xuất phát lúc 19h và  SE3 xuất phát lúc 23h.

Tại ga Sài Gòn, các chuyến tàu SE8 (6h30'), TN2 (10h05'), SE6 (15h45'), SE2 (19h), SE4 (23h) đã hoạt động bình thường. Do đó, chính thức từ ngày 29/10, tất cả các đôi tàu Thống Nhất sẽ trở lại hoạt động như thường lệ

Thanh Huyền