Giây phút tràn ngập niềm vui tràn đến với toàn thể CBCNV Cảng CSPCT, sở GTVT TP, các đơn vị vận tải thủy. Đánh dấu sự kiện quan trọng lịch sử cảng biển TPHCM, lần đầu tiên đón con tàu tải trọng 54.020 DWT vào cảng TPHCM.

Tàu 54,020 DWT cập cảng SPCT chiều ngày 17/5.

Theo ông Nguyễn Lê Chơn Tâm- Phó tổng giám đốc cảng SPCT cho biết, tàu NORTHERN GENIUS đi theo luồng Soài Rạp để đến cảng SPCT giảm được 2 giờ chạy, giảm một nửa chi phí nhiên liệu so với lộ trình đi theo sông Lòng Tàu, tiết kiệm khoảng 500.000 USD trong một năm cho tàu 50.000 tấn. Dự toán, công suất của cảng SPCT sẽ tăng trên 50% khi tàu đi qua luồng Soài Rạp

Hoàng Châu