Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đã phổ biến nhiều quy định mới đến cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, điểm mới đầu tiên, quan trọng là bổ sung thêm đối tượng đánh giá tuân thủ pháp luật, cũng như đánh giá mức độ tuân thủ đối với người khai hải quan. 

Trước đây, đối tượng điều chỉnh chỉ là doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh. Hiện nay, để thống nhất với quy định tại Luật Hải quan, Thông tư 81 bổ sung đối tượng áp dụng là người khai hải quan gồm 4 nhóm đối tượng: Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; đại lý làm thủ tục hải quan; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; chủ phương tiện, người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền (đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt); doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng.

Mặt khác, cơ quan Hải quan công khai tiêu chí phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro người khai hải quan và kết quả phân loại mức độ tuân thủ của người khai hải quan để doanh nghiệp nắm, thực hiện, tránh được sai sót, vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, phân loại mức độ tuân thủ được phân thành 5 mức; mỗi mức người khai hải quan được đánh giá phân loại theo một mức độ tuân thủ duy nhất và công khai để doanh nghiệp nắm bắt thực hiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, những năm qua, Tổng cục Hải quan đã từng bước xây dựng, hoàn thiện cơ chế đánh giá tuân thủ ở 4 nhóm đối tượng thuộc người khai hải quan và nhóm doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng; công khai tiêu chí đánh giá phân loại mức độ tuân thủ và các nội dụng quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Tháng 11/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 81 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, với nhiều điểm quan trọng có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Phó Giám đốc quốc gia, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ Bradley Bessire cho biết, thông tư 81 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về quản lý rủi ro tại Việt Nam. Việc áp dụng quản lý rủi ro không chỉ đảm bảo an ninh thương mại và tạo thuận lợi thương mại, mà còn cho phép Tổng cục Hải quan tập trung nguồn lực vào những lô hàng có rủi ro cao.

Trân Trân