Từ thông tin phản ánh nhân viên Công ty truyền thông và quảng cáo Thủ Đô trong quá trình tổ chức quảng cáo (với danh nghĩa là CTV của tạp chí) đã có hành vi giao dịch tổ chức quảng cáo không phù hợp; ảnh hưởng uy tín cơ quan báo chí  CAND. 

Vì vậy Tạp chí CAND quyết định chấm dứt hiệu lực việc ủy quyền làm “Cộng tác viên quảng cáo” đối với Công ty truyền thông và quảng cáo Thủ Đô kể từ ngày 22-4-2018, để rà soát, kiểm tra, xử lý. Sau ngày này mọi giao dịch sử dụng các giấy tờ, danh nghĩa là CTV quảng cáo của tạp chí CAND là vi phạm.

Tạp chí CAND cũng đã quyết định ngừng mọi hoạt động thu hút quảng cáo đăng chuyên đề An ninh & xã hội kể từ ngày 1-5-2018;

Xin thông báo rộng rãi đến các cơ quan báo chí truyền thông và bạn đọc.

PV